Opplasting av filer

Det er satt opp ett webområde for nedlasting av filer under “kundeweb” i toppmenyen. Du trenger brukernavn og passord for å få tilgang til området ditt. Filene vil hovedsakelig være pakkede (zippede) filer som må pakkes ut etter nedlasting. Dette gjøres ved å høyreklikke på filen og velge “pakk ut”. Dersom du har spesiell programmvare for pakking av filer installert på maskinen finner du alternativet “extract files” i samme menyen.
Microsoft sin bruksanvisning for pakkede filer finner du her.