Ny fotoside

Jeg har laget en ny fotoside basert på jQuery masonry. Dette er en plugin til jQuery som lager pene kolonner av elementer med ulik høyde. resultatet er her